Category: การเมืองไทย

การเมือง Bbc News ไทยการเมือง Bbc News ไทย

มีการคาดหมายกันว่า รัฐบาลเศรษฐาน่าจะมีการปรับ ครม.ครั้งแรกช่วง พ.ค.-มิ.ย.ปีหน้า เพราะบุคลิกการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทั้งหมดของรัฐบาล จะนิยมปรับ ครม.ภายในช่วง 6-8 เดือน ซึ่งรัฐบาลเศรษฐา เมื่อไปถึงช่วง พ.ค.2567 ก็ถือว่าครบ eight เดือนแล้ว ทำให้มีโอกาสสูงที่จะมีการปรับ ครม. อย่างที่ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล พูดมาตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งว่าตอนนี้เป็นการปรับทัพชั่วคราวเนื่องจากเหตุจำเป็นทางกฎหมาย และพร้อมคืนเกาอี้ให้กับพิธาเสนอหากเขากลับมาทำหน้าที่ สส. ดังนั้น การแสวงหาฉันทามติของสังคมภายใต้ความขัดแย้งใหม่ เพื่อตั้งมั่นระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย จึงเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญของการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้. การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ประชาชนไม่เคยแก้ไขได้สำเร็จ รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เขียนขึ้นมาใหม่เพราะถูกฉีกด้วยอำนาจจากปลายกระบอกปืนเท่านั้น. แต่กว่าจะถึงวันที่ประชาชนจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ จะต้องเข้าคูหาอีกอย่างน้อย 4 ครั้งคือ การให้ความเห็นชอบว่าต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพื่อเปิดทางให้มี สสร., เลือกตั้ง สสร. และปิดท้ายด้วยการให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญที่ร่างโดย สสร. 1 มกราคม 2567 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ “อนาคต 3 พรรคการเมือง […]