0 Comment

เมื่อคิดถึงคำว่า “หวยหุ้นนิเคอิ” นี่คือการสละสิทธิ์ในการตัดสินใจที่มากกว่าการสละสิทธิ์ในการสวมบทบาทของผู้เล่นที่ตลาดหุ้นทั่วโลก. แต่จริงๆ แล้ว, ตลาดหุ้นนี้ก็เช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่อยู่ใต้สายตาของผู้สอนว่ายน้ำ.

แต่ให้เหมือนกับผู้สอนว่ายน้ำที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งทางกายและทางใจ, ผู้ที่อยู่ในตลาดหุ้นนิเคอิต้องเตรียมตัวเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความไม่แน่นอนและความซับซ้อน.

ผู้สอนว่ายน้ำจะสอนเราว่า การว่ายน้ำไม่ใช่เพียงการพยายามอย่างหนักให้ความพยายามของเราไปที่ที่เราต้องการไป. แต่มันเกี่ยวข้องกับการรู้จักพลังงานของน้ำ, รู้จักลมหายใจที่ถูกต้อง, และรู้จักวิธีที่จะสร้างกล้ามเนื้อและความคงที่ทางอารมณ์. เช่นเดียวกัน, การเข้าร่วมในตลาดหุ้นนิเคอิ, ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้เท่านั้น, แต่มันมาจากความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเล่นเกมนี้. เราต้องทำความเข้าใจในภาพรวมของเรื่องราวทางการเงินที่มีผลกระทบต่อตลาด, เรียนรู้การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและวางแผนการลงทุนที่สมเหตุสมผล.

สุขภาพจิตเป็นส่วนสำคัญของการสู้กับความเครียดในตลาดหุ้น. วิธีคิดของผู้สอนว่ายน้ำนั้นสามารถเป็นแนวทางได้. หากเราคิดถึงความเครียดที่เกิดขึ้นในสระว่ายน้ำเมื่อเราเรียนรู้ว่ายน้ำ, จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวกว่าน้ำ. แต่ผู้สอนว่ายน้ำได้ทำให้เราเข้าใจว่าการสร้างความมั่นใจและการรับรู้ทุกๆ เส้นทางของการเคลื่อนไหวของน้ำนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นคงใจ.

เราสามารถนำความสำเร็จในการว่ายน้ำมาใช้ในตลาดหุ้นนิเคอิ. ทำความเข้าใจธรรมชาติของตลาด, เรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมในการเข้าเกม, และสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ที่จะต้านทานแก่ความเครียด. สุขภาพจิตที่ดีเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในทุกๆ งาน. รวมถึงตลาดหุ้นนิเคอิ.

ดังนั้น, เราจึงไม่เพียงแค่สนใจการเข้าร่วมในตลาดหุ้นนิเคอิ, แต่ยังต้องหาทางให้เราสามารถทนต่อความรุนแรงและไม่แน่นอนของมันได้ด้วย. ถ้าเราใช้วิธีคิดของผู้สอนว่ายน้ำ, เราจะเรียนรู้ไปว่า หากเราสามารถว่ายน้ำได้, เราจะไม่มีทางจมลงในทะเลของความเครียดและความไม่แน่นอน.

ที่สำคัญ, เราต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ. ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง, เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความคิดเชื่อและพฤติกรรมของเราเอง. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความสุขจิตนั้นถึงมีความสำคัญในทุกๆ สภาวะ.